Máy bơm thể tích thường được chọn vì khả năng xử lý các chất lỏng có độ nhớt cao ở áp suất cao và loại chảy tương đối thấp như hiệu quả của nó không bị ảnh hưởng bởi sức ép. Trong khi máy bơm ly tâm là loại phổ biến nhất ,máy bơm được lắp đặt bởi tính đơn giản, máy bơm thể tích là một giải pháp mà có cách xử lý các điều kiện khó khăn hơn, mà máy bơm ly tâm có biện pháp ko làm được, nhờ vào khả năng có mẹo hay chạy ở bất kỳ điểm nào trên đặc trưng.

>>> Thương hiệu bơm chìm tsurumi là bơm nước ly tâm xem thêm tại đây

Có hai cách phân dòng máy bơm thể tích: quay và chuyển động qua lại. Trong khi bị chi phối bởi các nguyên tắc làm việc giống nhau, đa số các máy bơm đều có một vài phân hãng khác về dadwj điểm qui hoạch và lợi ích của nó.

Máy bơm thể tích dạng xoay- hoạt động thông qua vòng xoay của phần tử bơm

Bơm trục vít
Bơm cánh gạt
Bơm trục vít
Bơm nhu động
Bơm bánh răng
Bơm cánh gạt
Bơm bíton- hoạt động thông qua t chuyển động liên tiếp qua lại.

 

Bơm màng
Bơm Piston
nhìn chung máy bơm thể tích được qui hoạch để chuyển chất lỏng có độ nhớt cao như dầu dày, bùn, nước cống và bột nhão. Nhờ vào khoan hở bên trong cuả máy, một số dòng như máy bơm trục vít và máy bơm nhu động, cũng đều xuất sắc trong các ứng dụng xử lý những thứ có chứa hàm lượng cao các chất rắn bao gồm khử nước dầu nước ngầm và chất thải.Mặt khác,Vít và máy bơm cánh gạt là bơm lý tưởng cho chất lỏng tương đối sạch như nhiên liệu và dầu bôi trơn.

Là máy bơm tốc độ thấp hơn so với thiết kế ly tâm, bơm quay với buồng bơm lớn hơn như bơm tục vít ,như máy bơm nhu động thường bơm cắt thấp mà cung ứng một hãng chảy êm. Điều này cho phép bơm các sản phẩm dễ cắt mà chúng cần kết cấu như vậy của bơm để có cách giữ nguyên không bị sứt mẻ như trái ô liu không có giải pháp bị bẹp và chất kết dính chẳng thể mất độ dính và chất quánh cần phải duy trì.

Bơm thể tích có biện pháp xử lý các biến áp suất, lưu lượng và độ nhớt và vẫn duy trì hiệu quả, không có cấu tạo giống như bơm ly tâm cái mà không hoạt động tốt khi nó khỏi trưng chính của nó. Khi tốc độ dòng chảy của bơm vẫn không đổi (tỷ lệ thuận với tốc độ hoạt động), mượt và rung động thấp bất kể những biến đổi về áp suất, thể tích bơm như nhu động, piston và cơ hoành máy là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng vận hành thuốc vì nó cho phép đo xác thực được tiến hành.

Như hướng dẫn minh họa này,những tiến trình phù hợp với máy bơm ly tâm và những máy bơm thể tích khác. Điều quan trọng cần chú ý là các điều kiện ứng dụng mà làm cho bơm thích hợp hơn so với một số bơm khác.

>> Máy bơm nước tòa nhà http://maybomtsurumi.net/chi-tiet/may-bom-nuoc-cho-cac-toa-nha-cao-tang-va-cach-lua-chon-bom-chinh-xac/184/1527.html